Archives for februari 2012

2010-2025 kommer endast 50% av åldersavgångarna täckas upp

Arena för Tillväxt menar att befolkningsstrukturen blir en kommande stor utmaning. Det är obalans i åldersstrukturen och det ställer höga krav på kommunstyrelsernas förmåga till nytänkande, planering … [Read more...]