2010-2025 kommer endast 50% av åldersavgångarna täckas upp

Arena för Tillväxt menar att befolkningsstrukturen blir en kommande stor utmaning. Det är obalans i åldersstrukturen och det ställer höga krav på kommunstyrelsernas förmåga till nytänkande, planering och flexibilitet. Den regionala attraktionskraften för kommunerna måste stärkas, utbildningssystemet måste kopplas till arbetsmarknaden och befolkningsutvecklingen måste tillgodose en väl fungerande infrastruktur för arbetsgivarna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: