Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

Konjunkturbarometern tittar närmare på företagens och hushållens uppfattning av ekonomin. Rapporten ges ut varje månad av Konjunkturinstitutet. Barometern består av: ”Konjunkturbarometern Företag” och ”Konjunkturbarometern Hushåll”. I företagsdelen intervjuas 6000 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. 

Text: Stig Björne

Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) kommer en kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att frågorna där är fler.

I ”Konjunkturbarometern Hushåll” intervjuas varje månad 1500 svenska hushåll. Undersökningen försöker indikera kvalitativt om hushållen planerar att göra inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: