Archives for juli 2012

Sveriges ekonomi oväntat klen enligt Konjunkturinstitutet

Tillväxten i Sveriges ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt enligt konjunkturinstitutets barometerindikator som föll under årets andra kvartal. Den ligger nu fyra enheter under det historiska … [Read more...]

Demografiska mönster befästs

Sveriges demografiska utveckling har haft en tämligen entydig trend under ett sekel. Städerna växer och befolkningen på landsbygden minskar. Tills någon gång runt 1950 så ökade även befolkningen i … [Read more...]

Myndigheten för kulturanalys tar över den officiella kulturstatistiken

Från och med 1 januari 2012 överlämnade Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter till Myndigheten för … [Read more...]

Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer fram till 2013

Under 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Undersökningen IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011. Den genomförs av myndigheten Tillväxtverket som kontinuerligt samlar information om … [Read more...]

EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank skriver i sitt senaste nyhetsbrev att reformtakten måste öka. Swedbank pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig gällande BNP-tillväxt, priser och räntor, men att … [Read more...]

SCB om Sysselsättningsbördan 2030

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny rapport "Sysselsättningsbördan 2030  - kan dagens försörjningsbörda bibehållas?". SCB pekar på stora utmaningar för det svenska samhället. SCB menar … [Read more...]

Stig Björne: SCB räknar inkomstfördelning på nytt sätt

SCB har gjort en intressant undersökning på temat inkomstfördelning. Nya perspektiv på utjämning blev resultat. Man har räknat på värdet av vad en medborgare använde för välfärdstjänster. I det … [Read more...]