EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank skriver i sitt senaste nyhetsbrev att reformtakten måste öka. Swedbank pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig gällande BNP-tillväxt, priser och räntor, men att situationen inte varit alltför uthållig.

Ökade skillnader har därefter realiserats, samtidigt som utvecklingen under hela 2000-talet skiljde sig gällande löner, bytesbalans och produktivitetstillväxt. Krisländerna i EU drog nytta av de låga räntorna och kapitalinflödena, men underlät att genomföra de reformer som krävdes för att tillhöra valutaunionen.

Swedbank menar nu att obalanserna har börjat minska och att krisländernas bytesbalans är på väg mot överskott. Interndevalvering och recession i krisländerna medverkar till detta. Man ställer sig dock frågan om utvecklingen blir uthållig även efter den akuta krisen är över.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: