Stig Björne: SCB räknar inkomstfördelning på nytt sätt

SCB har gjort en intressant undersökning på temat inkomstfördelning. Nya perspektiv på utjämning blev resultat. Man har räknat på värdet av vad en medborgare använde för välfärdstjänster. I det omfattas skola/utbildning, vård, barnomsorg och äldreomsorg.

Genom att titta på även annat än den disponibla inkomsten och räkna med värdet av de välfärdstjänster hushållen använder, får SCB fram en annan bild än den traditionella. I den ”nya” bilden blir inkomstfördelningen något jämnare, mätt som Gini-koefficienten (ett slags mått på hur ekonomiskt jämlikt ett samhälle är).

Statistiska Centralbyrån frågar sig vad det innebär om man tar hänsyn till hushållens användning av välfärdstjänster när man studerar inkomstfördelningen i samhället.

Stig Björne 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: