SCB: Svensk BNP fortsatt hyggligt stark

Statistisk Centralbyrån  redovisar kvartalssiffror för utvecklingen av svenska BNP. För 2012, andra kvartalet, visar den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 2,3 procent.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: