Archives for september 2012

SCB: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar

Sveriges ekonomi har 2012 visat en bra tillväxt jämfört med ett svagare fjärde kvartal förra året. Tillväxten har avstannat i Europa men Sverige har bra motståndskraft. Låg varuimport innebar att … [Read more...]

Internationalisering av småföretag genom Exportrådet

Exportrådet erbjuder stöd till småföretag som vill exportera till utlandet. Stödet omfattar allt från exportinformation till säljstöd och marknadsstöd i landet dit företaget vill exportera. … [Read more...]

Regeringen satsar på jobb, vägar och forskning

Regeringen satsar i budgeten för år 2013 summan 23 miljarder kr och 2014 ytterligare 27 miljarder kr för att stimulera tillväxten, enligt finansministern. Pengarna ska användas för att få bort … [Read more...]

Konkurser i augusti 2012

I augusti månad 2012 gick 506 företag i konkurs, inklusive enskilda firmor,  jämfört med 435 företag samma månad augusti år 2011. Det var en  ökning med 16%. Antalet anställda i företag i konkurs … [Read more...]

Statistiska Centralbyrån: Fler äldre jobbar mer

Statistiska Centralbyråns (SCB:s) analys om arbetsdeltagande bland äldre, över 65 år, pekar på att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Sedan början av 2000-talet … [Read more...]

SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyråns rapport (SCB) om arbetstiden avhandlar hur mycket vi jobbar i Sverige i jämförelse med andra EU-länder. SCB pekar på att när man jämför medelarbetstiden bland sysselsatta … [Read more...]

SEB:s A-aktie rekyl uppåt de senaste två veckorna

Nu har SEB:s A-aktie haft en rekyl uppåt de senaste två veckorna. Upp från lägstanivån 32 kr upp till ca 38 kr - nästan 20% uppåt alltså. Senast aktien låg på 32 kr var senhösten 2008 (på väg ned) och … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: nivån på arbetslösheten stabiliseras

Färska siffror från Arbetsförmedlingen (AF) visar att arbetslöshetsnivån stabiliseras på relativt höga nivåer. Vid augusti månads 2012 slut var totalt 389000 personer arbetslösa (öppet arbetslösa … [Read more...]

Nya BNP-siffror från Statistiska Centralbyrån

Den 14 september kom SCB:s senaste siffror för Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Siffrorna visar en ökning med 1,3% 2:a kvartalet 2012 i jämförelse med samma kvartal år 2011. Säsongrensad och … [Read more...]

12 regionala riskkapitalfonder i Sverige

Under flera år har Sverige haft tillgång till EU-pengar i olika regionala riskkapitalfonder.  Svenska nationella och regionala medel (offentligt finansierade) tillsammans med strukturfondspengar från … [Read more...]

Produktutveckling av varor och tjänster i små företag

Tillväxtverket (tidigare NUTEK) driver sedan 2005 ”Produktutveckling av varor och tjänster i små företag” som handlar om produktutveckling av varor och tjänster i små företag. Utvecklingsprogrammet … [Read more...]

Sveriges Nya Geografi

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har kommit ut. Publikationen omfattar 9 kartor med vidhängade analys. Nytt för 2012 är att man börjar med att sammanfatta ett antal utvecklingsparametrar för … [Read more...]

Falkenberg har utsetts till Årets Tillväxtkommun 2012

Vid Kommek-konferensen 2012 i Malmö utsågs Falkenbergs kommun till Årets Tillväxtkommun. Priset Årets instiftades av organisationerna Arena för tillväxt och Sweco Eurofutures. Priset går till kommuner … [Read more...]

Anställda vid universitet och högskolor – Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån har analyserat antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor. SCB:s rapport visar att antalet anställda vid universitet och högskolor utgör drygt 25% av all statlig … [Read more...]