12 regionala riskkapitalfonder i Sverige

Under flera år har Sverige haft tillgång till EU-pengar i olika regionala riskkapitalfonder.  Svenska nationella och regionala medel (offentligt finansierade) tillsammans med strukturfondspengar från EU har skapat tolv regionala fonder för riskkapital för programperioden åren 2007 – 2013. Fonderna finns över hela landet och fonderna investeringar sker tillsammans med privata investerare. Totalt sett uppgår de offentliga medlen till  1,2 miljarder kr och åtminstone lika mycket privat kapital.

Enligt Tillväxtverket har satsningen attraherat mer privat kapital än förväntat. Satsningen på fonderna är pågående och perioden för satsningen pågår fram till sista december 2014.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: