Arbetsförmedlingen: nivån på arbetslösheten stabiliseras

Färska siffror från Arbetsförmedlingen (AF) visar att arbetslöshetsnivån stabiliseras på relativt höga nivåer. Vid augusti månads 2012 slut var totalt 389000 personer arbetslösa (öppet arbetslösa eller hade någon form av aktivitetsstöd). Det är 19000 fler än 2011. Denna nivå uppgår till 8,4% av den registerbaserade arbetskraften och legat stabilt under de senaste månaderna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: