Produktutveckling av varor och tjänster i små företag

Tillväxtverket (tidigare NUTEK) driver sedan 2005 ”Produktutveckling av varor och tjänster i små företag” som handlar om produktutveckling av varor och tjänster i små företag. Utvecklingsprogrammet omfattar 450 miljoner kr och c:a 2 000 projekt och företag har genom åren fått stöd. Programmet har formats genom regionala partnerskap vars uppgift är att sprida information om programmet, administrera inkomna ansökningar och fungera som regionala beslutsgrupper om vad eller vilka som ska få stöd.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: