SCB:s rapport om hur vi jobbar i Sverige

Statistiska Centralbyråns rapport (SCB) om arbetstiden avhandlar hur mycket vi jobbar i Sverige i jämförelse med andra EU-länder. SCB pekar på att när man jämför medelarbetstiden bland sysselsatta inom EU och Norge (ej EU) är medelarbetstiden i Sverige och de övriga nordiska länderna lägre än genomsnittet.

Medelarbetstiden per person i befolkningen 15 till 74 år är istället högre än genomsnittet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: