Statistiska Centralbyrån: Fler äldre jobbar mer

Statistiska Centralbyråns (SCB:s) analys om arbetsdeltagande bland äldre, över 65 år, pekar på att en större del av befolkningen fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Sedan början av 2000-talet har andelen 65 och 66-åringar som är anställda tredubblats.

År 2001 så skedde en förändring i Lagen om anställnings­skydd (LAS). Förändringen bestod i att att arbets­tagare fick rätt att arbeta kvar till den månad då personen fyller 67 år. Det har blivit vanligare för en ”folkpensionär” att vara anställd. Totalt var under 2009 22% i åldern 65‑66 år som var sysselsatta dvs anställda, företagare eller med­hjälpande hushålls­medlemmar.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: