Arena för Tillväxt: Bemanningsföretagen är smörjmedel

Bemanningsföretag förmedlar ingenjörer, jurister, ekonomer, redaktörer och andra typer av specialister. Företagen genomför rekrytering, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, outsourcing och coaching.

Arbetsgivarna ser fördelar i att hyra in personal via bemanningsföretagvid tillfälliga toppar och vakanser. Trenden är tydlig. Bemanningsföretagen fortsätter växa trots konjunkturnedgångar. Bemanningsföretag var faktiskt en gång i tiden olagliga, men blev tillåtna genom en ny lag år 1993, skriver ”Arena för Tillväxt”. Bemanningsföretagen är idag respekterade på arbetsmarknaden och anlitas allt mer ofta av stora bolag.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: