BNP – Tillväxten i den svenska ekonomin återhämtad

Andra kvartalet i år steg BNP med 0,7% säsongrensad och jämförd med kvartalet innan, vilket var en oförändrad tillväxttakt från första kvartalet. Siffrorna kommer från SCB, ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv”, 2:a kvartalet 2012. 

I Europa överträffades den svenska tillväxten enbart av Norge och Lettland där tillväxten var 1,2 respektive 1,0%.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: