Handelskammaren: konjunkturen i Stockholm mattas av

I Stockholms län mattas konjunkturen av, det visar en Konjunkturbarometern för kvartal 2 2012 från Stockholms Handelskammare. Sammantaget tycks Handelskammarens konjunkturrapport peka på att Stockholm går rätt så bra. Även om konjunkturen visserligen stärks något under andra kvartalet 2012 så är takten lägre i jämförelse med kvartalet innan.

Handelskammarens ”Konjunkturindikator” minskar från 18 till 8, vilket tyder på att den ekonomiska utvecklingen dämpas något. Nivån på indikatorn kan jämföras med 13 som var genomsnittet sedan år 2000. Enligt Handelskammaren så har näringslivet i huvudstaden återhämtat sig relativt fort efter den finansiella krisen och har kvartals­mässigt konsekvent utvecklats starkare jämfört med övriga riket. Konjunkturindikatorn för riket som helhet minskar från 11 till -1, vilket visar att den ekonomiska utvecklingen saktar in i landet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: