Inflationen minskar i ekonomin enligt SCB

Kronan försvagades rejält efter rapporten om den minskade inflationen. Euron blev 6 öre dyrare efter att den offentliggjorts och dollarkursen steg 3 öre. Samtidigt sjönk marknadsräntorna över hela linjen.

Till uppgången sedan september 2011 bidrog ökade transportkostnader (2,7%) med 0,4%, vilket främst berodde på högre drivmedelspriser (7,4%), som bidrog med 0,3%.

Om man rensar inflationstakten med effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (fast ränta) var inflationstakten 0,9% i september, vilket är samma inflationstakt som i augusti. Under motsvarande period förra året ökade KPI med 0,7%. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9% i september, skriver Statistiska Centralbyrån i sin rapport för september.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: