SCB: Vi lever längre – medelålder kanske 90 år 2060

Den svenska medellivslängden har ökat nästan oavbrutet sedan mitten av 1800-talet. Undantagsvis gäller när farsoter drabbat Sverige i slutet av 1910- och 1960-talet. Då sjönk männens medellivslängd. År 2011 var medellivslängden knappt 84 år för kvinnor och nästan 80 år för män. Idag är 70% av kvinnorna och sex av tio män 80 år och äldre när de dör.

Enligt SCB kommer dödsfallen troligtvis att förskjutas mot högre åldrar. Enligt SCB:s befolkningsprognos kan 90 år eller mer bli en allt vanlig dödsålder 2060.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: