Statisiska centralbyrån om hushållens lån och bankernas utlåning

SCB:s senaste rapport (sep) visar att hushållens lån ligger på en årlig tillväxttakt på 4,5%, en minskning på 0,1% i jämförelse med augusti 2012. I september 2011 var tillväxttakten 5,8% och hade en avtagande trend.  

Hushållens lån hos MFI (banker och bostadsinstitut) uppgick i september 2012 till 2 737 miljarder kr.  Totalt sett var utlåningen till ej finansiella företag i september 1866 miljarder kr. Hushållens lån var i september 2737 miljarder kr.

Läs mer på Stig Björne Analys

 Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: