Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försvagas varslen ökar

Svensk arbetsmarknad dalar. Varslen har ökat de senaste månaderna i jämförelse med förra året. Nyligen kom de senaste siffrorna vad gäller uppsägningar och läget på arbetsmarknaden från Arbetsförmedlingen.

Text: Stig Björne

Varslen ökade under oktober till cirka 10300 personer. Samma period för ett år sedan var siffran 5700. Totala antalet arbetslösa har också ökat till 400,000 personer i oktober 2012. Arbetslöshetsnivån är nu 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Antalet personer som varslats i år pga företagsnedläggningar är samma som under motsvarande period 2009. Varseluppgången tyder på en alltmer negativ syn hos arbetsgivarna på framtiden, vilket antyder en fortsatt försvagning på arbetsmarknaden.

Sveriges arbetsgivare har samtidigt anmält 52,000 nya lediga platser för arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är 2000 fler jämfört med motsvarande månad 2011.

Text: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: