Arena för Tillväxt: Äldre befolkning blir en utmaning för kommunerna

Stig BjörneDemografin i Sverige befinner sig under ett stort omvandlingstryck. För en del kommuner börjar befolkningsstrukturen bli ett problem. Arena för Tillväxt senaste inom demografi handlar om förändringen av andelen personer över 65 år.

De senaste årtioendena har åldersstrukturen förändrats till att inkludera en allt högre andel äldre. Det beror på att medellivslängden ökat och att stora årskullar födda i mitten av 40-talet uppnått pensionsålder under de senaste åren även. Lägg till ett tydligt flöde av yngre människor till större städer, och vi har fått påtagliga konsekvenser för befolkningssammansättningen.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: