Skogsindistrin – Sågverk, pappers- och massaföretag får en tuff höst 2012

Skogsindustriernas senaste kvartalsrapport visar att sågverk, pappersbruk och massaföretag kommer att få en besvärlig höst, skriver Svenskt Näringsliv.

Stig Björne

Det är marknaderna bortom EU som bihåller den inhemska skogsindustrins exportvolymer, säger Marie Arwidson som är vd för Skogsindustrierna. Hon pekar också på problemet med de höga virkeskostnaderna samt en stark svensk krona som försämrar läget för svenska skogsindustriföretag.

”Det är nog den tuffaste period som jag mött i mitt aktiva företagarliv”, säger Ulf Bergkvist, styrelseordförande i sågverket Bergkvist Insjön, i ett reportage på TV.

En sämre prisutveckling har lett till att exportvolymerna av massa, papper och sågade trävaror har stigit, samtidigt som exportvärdena har sjunkit.

Danske Banks analys av trävarumarknaden

”Första bolaget som kastade in handduken efter sommaren var BooForssjö i Södermanland. Ett av Sveriges äldsta sågverk med en drygt 500 årig historia gick i konkurs. Tyvärr måste vi nog poängtera att det med stor sannolikhet kommer fler konkurser eller nedläggningar. Det finns dessvärre inget som talar för en snabb vänding för trävarusektorn även om vi ser ett stort behov av trävaror på längre sikt. Vår bedömning är att det kommer att bli ännu värre innan man kan hoppas på en förbättring.” DB Skog och Ekonomi [ladda ner PDF]

Läs mer på Svenskt Näringsliv

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: