Tillväxtanalys: Konkurserna ökar – ytterligare tecken på avmattning i ekonomin

I oktober 2012 gick 687 företag inklusive enskilda firmor i konkurs, en ökning med 14% i jämförelse med föregående år samma månad. I oktober 2011 gick 605 företag i ”kk” visar statistik från Tillväxtanalys.  

Företagskonkurser ökade mest i mest i Stockholms län, upp med 31%.

279 tjänsteföretag försattes i konkurs i oktober 2012 jämfört med 281 företag oktober 2011. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 132 stycken jämfört med 127 stycken. Inom byggindustrin till ökade antalet konkurser med 25 procent .

Konkurserna ökade med 53% bland enskilda näringsidkare. Bland aktiebolag ökade antalet konkurser med 10%. Antalet företagskonkurser ökade med 14 procent under oktober månad 2012 i jämförelse med oktober 2011. Färre anställda drabbades av konkurser i år jämfört med förra året.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: