Tillväxtverket ser stabil utveckling för turism och besöksnäring

Tillväxtverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för den officiella turiststatistiken och informerar om turismens utveckling i Sverige. Myndigheten är också ansvarig för besöksnäringsfrågor och vidarutvecklar näringspolitiska insatser till stöd för landets turistföretagande och entreprenörskap. Myndigheten har nu utkommit med statistik kring den nationella besöksstatistiken.

Sammanfattningsvis: Statistiken från Tillväxtverket visar att antalet övernattningar av utländska turister minskade med nästan 3% under sommaren 2012. Logiintäkterna ökade i 14 av 21 regioner under sommaren 2012. Övernattningarna av personer inkommande från regioner bortom Europa, fortsatte även att öka, plus 6,8%. Sommaren 2011 svarade de utländska besökarna för 29,2% av de totala antalet gästnätter i Sverige.Den ackumulerade utvecklingen av gästnätterna januari till augusti 2012 är svag, men positiv jämfört med 2011.

Stig Björne 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: