Archives for december 2012

Befolkningsutvecklingen – Sveriges befolkning fortsätter att växa

SCB har bedömt Sveriges folkmängd 2012. Befolkningen fortsätter att öka. Befolkningsutvecklingen under 12 år visar att befolkningen ökat från 8,9 miljoner år 2000 till drygt 9,5 miljoner … [Read more...]

Svensk export: Priset på järnmalm stiger

Svensk järnmalm är en viktig exportprodukt. LKAB och uppstickaren Northland Resources och andra nya gruvbolag kan glädjas åt en ökad efterfrågan. Järnmalmspriserna har de senaste månaderna haft den … [Read more...]

Sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen i indikatorer

SCB har en mycket användbar sammanställning av faktorerna som visar på tillväxten. Det finns ekonomisk statistik, demografi, fastighetsstatistik, arbetsmarknad, handel mm. En speciell faktor säger … [Read more...]

Detaljhandeln håller emot

Ny statistik från SCB och HUI Research har kommit kring utvecklingen av detaljhandeln. Den visar att försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i november jämfört med samma månad förra året. … [Read more...]

OECD: Sverige i täten på innovationsarbete

Sverige är en av världens främsta innovationsländer enligt Vinnova. Konkurrensen är dock omfattande. Sverige måste agera långsiktigt och strategiskt. Vi måste satsa på förnyelse och attraktivitet för … [Read more...]

Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutets prognos för Sverige de kommande åren är mycket dyster. Konjunkturen försvagades och svensk BNP föll 4:e kvartalet 2012. Negativ utveckling i omvärlden dämpar både efterfrågan på … [Read more...]

Riksbanken sänker reporäntan från 1,25 till 1,0%

Riksbank sänkte reporäntan från 1,25 till 1,0%. Räntan har därmed sänkts med 0,75% på 1 år. Den svaga utvecklingen i euroområdet påverkar så att den svenska ekonomin bromsar in. Inflationstrycket … [Read more...]

Årets Tillväxtkommun 15 år! Erfarenhetsutbyte med vinnarkommunerna

Seminarium Tid: 29 jan 2013 kl 9.30-13 Plats: Swedbank, Brunkebergstorg 8, Stockholm Lokal: Nemessalen Hur kan kommunerna bidra till det lokala tillväxtarbetet? Hur formas tillväxtallianser … [Read more...]

SOU 2010:81 – Ny regional indelning eller inte?

Slutbetänkande för SOU 2010:81 har redovisats och huvuduppdraget avser den statliga regionala förvaltningen. I SOU:n pekar man på att utvecklingen av den statliga förvaltningen lett till att … [Read more...]

PSG får superkontrakt för nästan 7 miljarder kr

PSG ska skriva ett superkontrakt med Qatar Tourism Authority (QTA) för att bli ambassadörer för landet. Ersättningen blir  nästan sju miljarder kr. Qatar Sports Investments äger redan sedan … [Read more...]

Tillväxtbloggen – Konjunkturen försämras i Stockholm

Stockholms Handelskammare bedömer i en rapport att konjunkturen bromsar in. Konjunkturindikatorn går från 7 till 3 under tredje kvartalet 2012. IT-branschen har den lägsta noteringen sedan 2002, året … [Read more...]

Det civila samhället år 2010

SCB har gjort en kartläggning av civilsamhället för år 2010 och dess ekonomiska omständigheter. Organisationer i det civila samhället redovisade 2010 intäkter på 217 miljarder kr. Det fanns 2010 77000 … [Read more...]

Julhandeln kritisk period för detaljhandeln

Varje december avgör detaljhandelns årliga framgång eftersom december är en ödesmånad för många branscher.De senaste 20 åren har detalj­handelns julförsäljning i princip ökat för varje år. Hösten 2012 … [Read more...]

Mer pengar till högskolorna

SCB:s statistik över satsningar på FoU inom universitet och högskolor visar att satsningarna uppgick till 29,7 miljarder kr 2011. Det är 2 miljarder kr mer än 2009. Största andel gick i fallande … [Read more...]

Kan företagen hjälpa oss ur krisen?

Fem ekonomer pekar på OECD-studier som visar att 20-40% av produktivitetsökningen i ekonomin sker genom nya företag, inte gamla. Ökat entreprenörskap följs generellt efter 2 år av en … [Read more...]