Arbetsförmedlingen: Varslen på arbetsmarknaden förblir höga

Arbetsmarknaden fortsatt låg enligt siffror från Arbetsförmedlingen (AF). Varslen ligger på liknande nivå som  vid 2008-2009 års ekonomiska kris. BNP i Sverige minskade med 5% år 2009, men det var under en kort period.

Utifrån dagens läge är det svårt att bedöma hur lång lågkonjunkturen kan bli. Det går inte att prata om en ekonomisk kris till skillnad från Sydeuropa. Men arbetsmarknaden försvagades alltmer. Enligt AF ökade antalet inskrivna arbetslösa och siffran uppnådde i slutet av november 2012 hela 403000 sökande. En ökning med 26000 personer jämfört med 2011. Det motsvarar 8,6% av den registerbaserade arbetskraften.

Text: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: