Årets Tillväxtkommun 15 år! Erfarenhetsutbyte med vinnarkommunerna

Seminarium

Tid: 29 jan 2013 kl 9.30-13
Plats: Swedbank, Brunkebergstorg 8, Stockholm
Lokal: Nemessalen

Hur kan kommunerna bidra till det lokala tillväxtarbetet?
Hur formas tillväxtallianser mellan kommun, näringsliv och högskola som tar gemen-samt ansvar för utvecklingen?

Det finns inga enkla lösningar för att åstadkomma god lokal tillväxt eftersom det är så skilda förutsättningar runt om i landet. Däremot finns det en mängd exempel på kommuner som lyckats i sitt tillväxtarbete. År 2012 delade Arena för Tillväxt ut priset Årets Tillväxtkommun för femtonde gången. De 15 vinnarkommunerna kommer att dela med sig av sina erfarenheter om vad som gjort att de lyckats. Pontus Braunerhjelm, VD för Entreprenörskapsforum, medverkar kring den lokala- och regionala attraktionskraftens betydelse för tillväxt.

Arenafortillvaxt.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: