Befolkningsutvecklingen – Sveriges befolkning fortsätter att växa

SCB har bedömt Sveriges folkmängd 2012. Befolkningen fortsätter att öka. Befolkningsutvecklingen under 12 år visar att befolkningen ökat från 8,9 miljoner år 2000 till drygt 9,5 miljoner invånare.

Ökning ligger på drygt 600 000 personer. Ökningen förklaras av både stigande födelsetal och ökad invandring. Sedan 2008 ligger födelsetalen stadigt över 100 000 individer medan antalet döda ligger runt 90 000 och är stabil på den nivån.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: