Det civila samhället år 2010

SCB har gjort en kartläggning av civilsamhället för år 2010 och dess ekonomiska omständigheter. Organisationer i det civila samhället redovisade 2010 intäkter på 217 miljarder kr. Det fanns 2010 77000 aktiva organisationer och det totala antalet organisationer var 217000.

Undersökningen är anpassad till FN:s klassificering för icke-vinstdrivande organisationer. Här fördelas organisationernas intäkter på tolv olika verksamhetsgrenar. Den största verksamheten benämns Social trygghet och bestod till merparten av arbetslöshetskassor.

Gruppen ”Rekreation och kultur” hade idrott som största delverksamhet. Religiös verksamhet är även ett stort område. Intäkterna för Svenska kyrkan uppgick till 21 miljarder kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: