Detaljhandeln håller emot

Ny statistik från SCB och HUI Research har kommit kring utvecklingen av detaljhandeln. Den visar att försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i november jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,7 procent (kalenderkorrigerat).

Stig Björne

Om man ser till omsättningen i löpande priser ökade handeln med 2,2 procent mellan november 2011 och november 2012. Då stor dagligvaruhandeln för en ökning med 4,1 procent och sällanköpshandeln hade en ökning om 0,7 procent.

Om man jämför utvecklingen från oktober 2012 till november 2012 ökade volymen med 0,3 procent. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade försäljningsvolymen med 0,2 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti).

HUI kommenterar siffrorna med ”Trots stigande varsel och sjunkande konsumentförtroende ökade detaljhandelns omsättning även under november månad. En del av ökningen var dock en kalendereffekt, då november hade en torsdag och fredag mer i år jämfört med november förra året. Justerat för detta var ökningen i löpande priser endast 0,5 procent.

Dagligvaruhandeln fortsätter att vara en vinnare, och ökade med hela 4,1 procent. Liksom tidigare under året är det till stor del prisökningar som ligger bakom detta, medan försäljningen i volym varit svagare och till och med minskade något under november månad. Inom sällanköpsvaruhandeln är förhållandet det omvända, där fortsätter priserna att sjunka medan utvecklingen i volym är positiv, om än måttlig. Sporthandeln fortsätter starkt framåt, medan de mer kapitaltunga branscherna utvecklades förhållandevis svagt.

Omsättningsutveckling detaljhandeln nov 2012

Det som förvånar är att hushållens vilja att konsumera fortsatt trots de stora varslen på arbetsmarknaden och andra negativa nyheter. HUI tror därför att den viktiga junhandeln under december kommer att öka jämfört med föregående år, om än måttligt. Det tycks delvis som att konsumtionen är åtminstone tillfälligt har kopplats lös från det Sverige lever på egentligen – exporten – som pekar nedåt.

Nedan utvecklingen inom detaljhandeln 2012/2011

detaljhandeln 2012-2011

Tidsserier

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året. En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.
^ Aktuell månads resultat är preliminära

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie) **** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Mer står att läsa bland annat på HUI Researchs hemsida www.hui.se

Källa

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: