Julhandeln kritisk period för detaljhandeln

Varje december avgör detaljhandelns årliga framgång eftersom december är en ödesmånad för många branscher.De senaste 20 åren har detalj­handelns julförsäljning i princip ökat för varje år. Hösten 2012 har dock den ekonomiska statistiken visat på en avmattning.

Några år under 90-talet ledde den ekonomiska krisen till minskad försälj­ning. Även den senaste finans­krisen ledde till att jul­handeln 2008 var något svagare än 2009. Som regel har försäljningen ökat i december under den här perioden.  För vilka är det då viktigast med julhandeln?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: