Kan företagen hjälpa oss ur krisen?

Fem ekonomer pekar på OECD-studier som visar att 20-40% av produktivitetsökningen i ekonomin sker genom nya företag, inte gamla. Ökat entreprenörskap följs generellt efter 2 år av en konjunkturuppgång.

Finansieringen för småföretag måste underlättas och krångliga reglerna bör avskaffas. Vägen ut ur den ekonomiska krisen är att satsa mer på entreprenörskap. Rapporten från de 5 ekonomerna stöds av en demografisk analys som innebär att Sveriges BNP per person kan antas sjunka med 1,5% till 2020 enbart genom att en allt mindre andel av befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder. För att motverka detta krävs ökad produktivitet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: