Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutets prognos för Sverige de kommande åren är mycket dyster. Konjunkturen försvagades och svensk BNP föll 4:e kvartalet 2012. Negativ utveckling i omvärlden dämpar både efterfrågan på svenska exportvaror och förtroendet hos hushåll och företag. Nästa år inleds svagt och arbetslösheten fortsätter att stiga och en vändning är att vänta först i slutet av 2013. Det tar sedan många år innan svensk ekonomi är i balans eftersom lågkonjunkturen är djup.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: