Mer pengar till högskolorna

SCB:s statistik över satsningar på FoU inom universitet och högskolor visar att satsningarna uppgick till 29,7 miljarder kr 2011. Det är 2 miljarder kr mer än 2009.

Största andel gick i fallande skala; Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. 50% av de totala intäkterna gick till dem. Jämfört med år 2009 har intäkterna för KTH ökat med 338 miljoner kronor och Chalmers tekniska högskola 295 miljoner kronor i 2011 års prisnivå. Staten som enskild aktör står för den största delen av intäkterna. Medicin fick 30%av de totala intäkterna för FoU år 2011 (9 miljarder kr).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: