OECD: Sverige i täten på innovationsarbete

Sverige är en av världens främsta innovationsländer enligt Vinnova. Konkurrensen är dock omfattande. Sverige måste agera långsiktigt och strategiskt. Vi måste satsa på förnyelse och attraktivitet för att inte omkörda. 

Vinnova efterlyser en bättre amverkan mellan näringslivet, den akademiska världen och den offentliga sektorn.

Framgångsrik innovationspolitik bygger på ett bra teamwork mellan de regionala, nationella och europeiska nivåerna. Det krävs öppenhet, god forskning och analyser.

Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationell strategi på VINNOVA, underströk betydelsen av förnyelse och attraktivitet för att Sverige ska hänga med i den snabba globaliseringen som förändrar konkurrenslandskapet.

Sverige måste utveckla den politiska processen med departementsövergripande strategier, koppla satsningar till samhällets utmaningar och styra mer resurser till forskning och utveckling i små och medelstora företag, skriver Vinnova.

OECD-rapporten tar fasta på mycket av det VINNOVA redan gör idag. OECD lyfter även fram VINNOVA som ett föredöme när det gäller utvärderingar och effektanalyser. Att OECD dessutom föreslår en fördubbling av vårt anslag stärker oss i vårt fortsatta arbete, säger VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren.

Källa: Vinnova om OECD Review of Innovation Policy in Sweden

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: