Sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen i indikatorer

SCB har en mycket användbar sammanställning av faktorerna som visar på tillväxten. Det finns ekonomisk statistik, demografi, fastighetsstatistik, arbetsmarknad, handel mm. En speciell faktor säger mycket om konjunkturen – nybilsförsäljningen. Den pekar starkt nedåt i jämförelse med förra året. Det pekar på ett tapp på drygt 5%. Många andra indikatorerna pekar nedåt även om handeln varit stabil. Det kan bero på lägre ränta och att hoppet helt inte har övergivit konsumenterna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: