SOU 2010:81 – Ny regional indelning eller inte?

Slutbetänkande för SOU 2010:81 har redovisats och huvuduppdraget avser den statliga regionala förvaltningen. I SOU:n pekar man på att utvecklingen av den statliga förvaltningen lett till att sektoriseringen ökat och varje myndighet har optimerats utifrån de förutsättningar som råder inom den egna verksamheten.

Stig Björne

Genom inrättandet av ”enmyndigheter” har centraliseringen ökat vilket i sin tur bidragit till en svagare ställning för statens samlade verksamhet nere på regional nivå. Det gör att möjligheten för staten att på den regionala nivån uppträda tydligt och enhetligt gentemot medborgare, företag och kommuner har försämrats.

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: