Stark BNP-ökning

Trots upsägningar och oroväckande ekonomisk statistik är  Sveriges BNP okay. Under det 3:e kvartalet i år ökade den med 0,7% jämfört med samma period 2011. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog mest till den förhållandevis starka siffran. Det visar statistik från SCB. 

En skillnad i kalendern är att det 3:e kvartalet i år omfattar en arbetsdag färre än 3:e kvartalet 2011. Kalenderkorrigeras BNP-utvecklingen blev den 0,4 % högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal som var 0,3%.

Konsumtionsutgifterna ökade med 1,3% och bidrog med 0,7% till tillväxten i BNP. De största bidragen kom från konsumenternas utgifter för boende och fritid, underhållning (radio, tv och kameror) samt rekreation och kulturnöjen. Transporter var den delpost som gav störst negativ inverkan på hushållskonsumtionen. Utlägg för både nya och begagnade bilar minskade väsentligt.

Stig Björne

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: