Stig Björne: Tillfällig deflation i ekonomin

SCB:s senaste siffror för inflationen i Sverige visar att inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8% i november.

Sedan november har inflationen minskat. Perioden oktober – november sjönk konsumentprisindex med i genomsnitt 0,2% medan samma period 2011 så ökade KPI med 0,2%.

Om man jämför med november 2011 finns ett antal faktorer som förklarar förändringen. Lägre räntekostnader på boende, lägre priser på el och hemelektronik bidrog.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: