Svenska företag vill ha tillväxt men gillar inte myndighetsbyråkratin

Tillväxtverkets rapport ”Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag” visar att viljan att växa är stor bland svenska företag. Men många företag klagar på att de upplever att lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för tillväxt. 

Text: Stig Björne

Företagen har fått bedöma dessa hinder. Företagen klagar även på konkurrens från andra företag, brist på egen tid och därefter kommer lagar och myndighetsregler. 61% av småföretagen anger lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Det som begränsar tillväxten menar man är regler kring anställning, uppsägning samt sjuklönereglerna. Ju fler anställda, i desto större utsträckning försvåras administrationen till följd av lagar och regler. Det har  ökat de senaste 3 åren.

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: