Sveriges bruttonationalprodukt sid 1

Statistiska Centralbyrån har presenterat regionalräkenskaperna för år 2010 i form av bruttoregionalprodukten på länsnivå. Frågan är hur mycket de olika länen bidrar till Sveriges bruttonationalprodukt (BRP).

Det län som har högst bruttoregionalprodukt per capita 2010 var Stockholms län med 486000 kr i löpande priser. Norrbotten tog sig upp på en andraplats med 408000 kronor. Dessa två län var de enda som befann sig över riksgenomsnittet, 354 000 kronor.

Stig Björne

 

 

 

 

 

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: