Sveriges bruttonationalprodukt sid 2 – Förklaringar från SCB

BRP är ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor produktionen är inom en region.  

Beräkning av uppgifter på kommunnivå har endast genomförts för 2009 och 2010. Byte av näringsgrensindelning orsakar i sig inte några revideringar av riks- och länstotaler. Däremot har vissa revideringar av länstotaler införts av andra skäl.

BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är, per definition, lika med rikets BNP.

Arbetspendling över regiongränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda.

Stig Björne

 

 

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: