Tillväxtbloggen – Konjunkturen försämras i Stockholm

Stockholms Handelskammare bedömer i en rapport att konjunkturen bromsar in. Konjunkturindikatorn går från 7 till 3 under tredje kvartalet 2012. IT-branschen har den lägsta noteringen sedan 2002, året då IT-bubblan sprack.

Rapporten i sammanfattning:

  • Arbetsmarknaden försvagas. Uppdragsverksamheten och livsmedelshandeln förväntas fortfarande jobbtillväxt.
  • Konjunkturen i Stockholm bromsar in. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 7 till 3 under årets tredje kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 0 till -2.
  • Livsmedelshandeln och ”sällanköpsvaruhandeln” växer i snabbast takt i Stockholms län. Byggindustrin, handeln med motorfordon och databranschen minskar kraftigt.

Text: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: