Archives for januari 2013

Stig Björne: Hyggligt stabil arbetsmarknad i december (AKU)

Fler sysselsatta men industrin minskar SCB:s Arbetskraftsundersökning har presenterats för december 2012. Den visar något förvånande att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 663 000 i … [Read more...]

Stig Björne: Jobben 2013

Arbetsförmedlingen har presenterat rapporten ”Var finns jobben?”, som tar upp vilka yrken som kommer att vara svårast att rekrytera till och vilka yrkeskategorier där det finns mest tillgänglig … [Read more...]

Finansskatt i delar av EU – Anders Borg tveksam

EU:s finansministrar beslutade att 11 euroländer ska få införa en gemensam finansiell transaktionsskatt. Anders Borg och Sverige har länge tvekat med att rösta ja till förslaget. Anders Borg har … [Read more...]

Varsel leder inte alltid till uppsägning

År 2012 varslades 66 000 personer om uppsägning från och med januari till och med november. Varslen sker som regel i företag som drar ned på verksamheten. Och vad gäller olika branscher är det … [Read more...]

Exportrådet: Exporten ökar 2013

Enligt Exportrådet som numera heter Business Sweden – en sammanslagning av Invest in Sweden Agency och Exportrådet, tror att den svenska exporten kommer att öka med 2% 2013 och med 4% 2014. Exporten … [Read more...]

Siffror från Tillväxtanalys – Konkurser 2012

Siffror från Tillväxtanalys visar att under december månad 2012 försattes 588 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 620 företag under december 2011, en minskning med 5 … [Read more...]

Kapitalförsörjning i mindre företag

Det finns många bilder av situationen vad gäller kapitalförsörjning för mindre och medelstora företag. En del menar att det är förhållandevis lätt att låna från banker men att det är brist på … [Read more...]

Stig Björne: Mervärdessatsningar i samband med förvar av kärnavfall

Mervärdessatsningar i samband med förvar av kärnavfall. Stig Björne, SKB from Geological Survey of Sweden Stig Björne berättar om SKBs utvecklingsprogram för att skapa tillväxt i Östhammar och … [Read more...]

”Utbildningsstatistisk årsbok” – Många utbildade i Sverige

SCB har kommit med rapporten ”Utbildningsstatistisk årsbok”. Den visar att knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Stig … [Read more...]

Industriproduktionen minskar

Ny statistik från SCB visar att produktionen inom industrin minskat med 1,3% i november 2012 jmf med oktober 2012 (säsongskorrigerat). Den ekonomiska avmattningen i landet märks i statistiken. Sedan … [Read more...]

Fastighetsprisstatistik: Småhuspriserna stigit 1 procent sedan 2011

Ny statistik för priserna på småhus visar att oförändrade nivåer sedan sommaren 2012 till och med november månad. Sett över ett års utveckling om man jämför september – november 2012 med … [Read more...]

OECD ser ljus i mörkret?

OECD påvisar att de ledande indikatorerna i USA och UK fortsätter peka mot stabilare tillväxt. Tecknen på en vändpunkt i Kina och Indien är mer påtagliga än föregående månad. Euroområdets ledande … [Read more...]

Lingmerth bäste svensk på Hawaii så här långt

PGA-touren. David Lingmerth blev bäst bland svenskarna så här långt  i golfen på Hawaii. Längre ned i resultatlistan har vi Henrik Norlander och Carl Pettersson på 45:e och 62:a plats. David … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Färre varsel än befarat

Arbetsförmedlingen senaste statistik för arbetsmarknaden visar att arbetsmarknadsläget fortsatte att försvagas under december 2012 räknat på att det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade till … [Read more...]

Riksgälden om svenska statsskulden

Riksgälden har redovisat ny statistik kring statens affärer. Statistiken visar att statens betalningar i december 2012 resulterade i ett lägre underskott än beräknat, men statsskuldens andel av BNP är … [Read more...]