Arbetsförmedlingen: Färre varsel än befarat

Arbetsförmedlingen senaste statistik för arbetsmarknaden visar att arbetsmarknadsläget fortsatte att försvagas under december 2012 räknat på att det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade till 414000 personer, alltså 20 000 fler än december året innan.

I bästa fall pekar varselminskningen på att varslen de kommande månaderna sjunker i jämförelse med oktober och november då nivån låg på 10,000. Arbetslösheten är redan hög.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: