Fastighetsprisstatistik: Småhuspriserna stigit 1 procent sedan 2011

Ny statistik för priserna på småhus visar att oförändrade nivåer sedan sommaren 2012 till och med november månad. Sett över ett års utveckling om man jämför september – november 2012 med september-november 2011 så har småhuspriserna stigit med ungefär 1 procent.

Stig Björne

Ser man till den regionala bilden mellan de två senaste tremånadersperioderna så har priserna sjunkit i 8 av 21 län, medan priserna har stigit i 7 län. Variationerna i priserna i länen går från minus 3 till plus 2 procent. I storstadsregionerna varierar prisutvecklingen från minus 1 till plus 1 procent. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period 2011 så gick priserna upp i 11 av 21 län.

Mest ökade priserna i Blekinge och Uppsala län – hela 5 procent. I 5 av landets län sjönk priserna på småhus. Den största prisnedgången hade Gotlands län med 6 procent, följt av Kalmar län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 3 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 3 procent, möjligen som en fortsatt effekt av att danskarna inte köper småhus i Skåne längre i samma utsträckning.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var nästan 2 miljoner kronor under perioden september – november 2012. Variationerna i landet är stora. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från nästan 3,7 miljoner kronor till strax under 1 miljon kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Fastighetsprisstatistik, StigBjörne

[1] Siffrorna är preliminära.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (september – november 2012) jämfört med föregående period (juni – augusti 2012) samt föregående år (september – november 2011)

Fastighetsprisstatistik, Stig Björne

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Priserna på småhus håller sig i stort stabila trots den ekonomiska nedgången och ökade varsel. Nedgång i priserna dämpas troligen av att räntan är stabil och har sjunkit något. Det som borde påverka priset nedåt är om fler banker – såsom SEB redan har gjort – inför striktare regler för amortering ned till en viss nivå.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: