Finansskatt i delar av EU – Anders Borg tveksam

Anders Borg / Stig Björne EkonomiEU:s finansministrar beslutade att 11 euroländer ska få införa en gemensam finansiell transaktionsskatt. Anders Borg och Sverige har länge tvekat med att rösta ja till förslaget.

Anders Borg har ett par invändningar mot en finansiell transaktionsskatt:

1. Ur ett tillväxtperspektiv innebär att lägga katt på företagsobligationer, statsobligationer och hushållens bolån att det höjer räntan vilket ger lägre kapitalstock, vilket innebär lägre reallöner och lägre konsumtion.

2. Ur den gemensamma marknadens perspektiv är det problematiskt om förslaget omfattar derivat. Svensk exportindustri måste valutasäkra sig.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: