Industriproduktionen minskar

Stig Björne

Stig Björne

Ny statistik från SCB visar att produktionen inom industrin minskat med 1,3% i november 2012 jmf med oktober 2012 (säsongskorrigerat). Den ekonomiska avmattningen i landet märks i statistiken. Sedan ett år tillbaka har produktionen minskat med 4,3%. 

Utvecklingen förklaras av nedgångar inom majoriteten av industrins delbranscher. Svagast utveckling hade ”övrig maskinindustri” och ”motorfordonsindustrin”. Över en 3-månadersperiod var utvecklingen också negativ.

Läs mer och se tabell

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: