Kapitalförsörjning i mindre företag

Det finns många bilder av situationen vad gäller kapitalförsörjning för mindre och medelstora företag. En del menar att det är förhållandevis lätt att låna från banker men att det är brist på riskvilligt ägarkapital.

Det finns ju emellertid andra källor till finansiering också. Myndigheten Tillväxtverket har en bra sammanställning av vilka offentliga finansieringskällor som kan finnas för ditt företag.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: