Restaurangbranschen växer

Stig Björne

Stig Björne

Omsättningen i Restaurangbranschen ökade i löpande priser 7,3 procent i november 2012 jämfört med samma månad 2011 och ökningen i volym var 7,2 procent. Om man renar för prisutveckling och kalendereffekt (beroende på hur många dagar det är i november, när helgerna infaller etc) ökade omsättningen med 6,5 procent.

Text: Stig Björne

Det visar sig att tillväxten i branschen november är den klart starkaste av samtliga månader under 2012 jämfört med motsvarande månad 2011. Att denna påtagligt starka tillväxt sker under ett kvartal då allt fler siffror visar på en nedgång i den svenska ekonomin förvånar.

Även om det inte finns helårssiffror ännu så pekar SCB på att omsättningstillväxten i branschen kommer att vara den starkaste på ett decennium. En bakomliggande förklaring är givetvis att momsen sänktes på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av sänkningen.

Prisnivån, enligt KPI (restaurang) var i stort sett oförändrad mellan oktober och november. Prisnivån låg i november 0,1 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med november 2011 var prisnivån densamma som i november 2012. Således har det inte blivit billigare att gå på restaurang men kanske har svarta jobb blivit vita och fler har fått jobb generellt i branschen.

Tittar man på olika delbranscher så har försäljningsvolymen inom kaféer ökat starkt med 11,3 procent i november vilket var mest bland de olika restaurangkategorierna. Lunch och kvällsrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 10,2 procent i november. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 1,6 procent.

Försäljningsutveckling november

Restaurangbranschen Restaurangbranschen-2

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Hittills under år 2012 har försäljningsvolymen ökat med 4,7 procent jämfört med samma period 2011. Och det är faktiskt varit kaféerna som har ökat mest med 10,7 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–november

Restaurangbranschen

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Omsättningen totalt sett för restaurangbranschen var 2011 ca 95,8 miljarder kronor inklusive moms. Lunch- och kvällsrestauranger står nära nog för hälften med en andel om 42,9 procent av den totala försäljningen. Det är också dem som gynnas mest av momssänkningen.

Läs mer Uppgång för restaurangförsäljningen i november

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: